Tổ máy số 1 của Dự án Nhà máy nhiệt điện than Duyên hải giai đoạn II 2 × 660 MW chính thức đi vào vận hành thương mại

Yangliu Huo Guangming

Vào tháng 6 năm 2021, theo giờ Việt Nam, Tổ máy số 1 của dự án nhà máy nhiệt điện than 2 × 660 MW giai đoạn 2 khu vực ven biển đã chính thức đi vào vận hành thương mại.

Dự án này nằm trong Khu công nghiệp phát điện thuộc Khu kinh tế phát triển tỉnh Trà Vinh, Việt Nam, cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 185 km, quy mô xây dựng là tổ máy nhiệt điện than siêu tới hạn 2 × 660 MW, các cầu cảng hỗ trợ, và bãi tro. Hệ thống khử lưu huỳnh và khử nitơ đồng thời, phát thải muội than, sulfur dioxide và nitơ oxit đều vượt trội so với các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường địa phương tại Việt Nam.

Việc hoàn thành dự án có ý nghĩa to lớn góp phần giảm thiểu tình trạng thiếu điện ở tỉnh Trà Vinh, miền Nam Việt Nam và cả nước Việt Nam, cung cấp năng lượng sạch, an toàn, đáng tin cậy cho sự phát triển kinh tế và xã hội của Việt Nam, đồng thời cung cấp năng lượng mới mã lực cho sự phát triển kinh tế công nghiệp và nông nghiệp của miền Nam Việt Nam.

Công ty tư vấn quản lý của Zhongnan Electric Power Design Institute Co., Ltd. thuộc China Energy Construction đã cung cấp dịch vụ giám sát cho toàn bộ quá trình của dự án. Zhongnan Electric Power Design Institute Co., Ltd. là một công ty kỹ thuật nổi tiếng và mạnh mẽ. Đối mặt với thị trường trong và ngoài nước, nó cung cấp các giải pháp xây dựng kỹ thuật tích hợp cho các cơ quan chính phủ, tổ chức tài chính, nhà đầu tư, nhà phát triển và pháp nhân dự án, chủ yếu tham gia vào nghiên cứu quy hoạch điện, tư vấn, đánh giá và khảo sát kỹ thuật, thiết kế, dịch vụ, giám sát và nói chung hợp đồng kỹ thuật, Và phát triển sản phẩm công nghệ độc quyền liên quan và các doanh nghiệp khác.

Ngay từ khi khởi công xây dựng dự án, đoàn giám sát của Công ty TNHH Viện thiết kế điện Zhongnan đã phối hợp với đội kỹ sư tư vấn dự án Việt Nam (PECC2) để triển khai công tác giám sát và thi công dự án với chất lượng, hiệu quả cao và tiêu chuẩn cao và thực hiện kiểm tra áp suất thủy lực nồi hơi và cung cấp điện Nhận điện, vỏ tua bin hơi, đánh lửa nồi hơi, xung tua bin hơi, đấu nối lưới điện đơn vị, vận hành thử đầy tải "bảy lần thành công cùng một lúc" đảm bảo rằng an toàn, chất lượng và Tiến độ của dự án này tốt hơn so với các đơn vị cùng loại ở Việt Nam, và phấn đấu trở thành nhà máy điện tiên tiến, hiệu quả, Bảo vệ môi trường, an toàn, mỹ quan.